2. முட்டை

முட்டை

 ஒரு முட்டையில் சுமார் 6 கிராம்கள் அளவிற்கு புரோட்டீன்கள் இருப்பதுடன் வெறும் 70 கலோரிகள் மட்டும் கொண்டுள்ளது. இது உங்கள் வயிற்றை தட்டையாக வைக்கவும் அதே நேரம் தசைகளை மேம்படுத்தவும் சதை தளர்ச்சியை நீக்கவும் கூட உதவுகிறது.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?