தென் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிறது மலாவி (Malawi) என்ற நாடு. இங்கு ச்சீவா (Chewa) என்ற இனத்தில் பூப்பெய்தும் பெண்களை, மலாவியின் தெற்கில் இருக்கும் சில கிராமங்களுக்கு அனுப்புவார்கள். அங்கு அவர்களுக்கு இரண்டு நாட்கள் இனக் கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், பாலியல் கல்வி ஆகியவை சொல்லிக் கொடுக்கப்படும். மூன்றாவது நாள்...


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?