சிறப்பான குழந்தை வளர்ப்பு என்பதை பிள்ளைகளின் நடவடிக்கைகளில் தேடுவதைவிட, பெற்றோர்களின் நடவடிக்கைகளில் தேடுவது முக்கியம். குழந்தைகளிடம் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற முத்தான 10 அறிவுறுத்தல்கள் இங்கே..!


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?