எப்படி உங்கள் பைக்கின் என்ஜின், சைலன்சர் போன்ற பாகங்களில் ஏதேனும் கோளாறு உண்டானால், ஓடும் போது சப்தம் கொடுத்து காட்டிக் கொடுக்கிறதோ, அப்படி தான் உடலும் தன் உட்பாகங்களில் ஏதேனும் கோளாறு உண்டானால், அதை வெளிப்புறத்தில் அறிகுறிகளாக வெளிப்படுத்தும்


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?