தெருவோரங்களில் விற்கப்படும் பக்கோடா, பஜ்ஜி, சிக்கன் 65, சிக்கன் கபாப் போன்றவற்றை சாப்பிட ஆசை அதிகரித்து, வாங்கி சாப்பிட்டதால் ஃபுட் பாய்சன் ஆகிவிட்டதா? தெருவோரங்களில் விலைக் குறைவில் கிடைக்கிறது என்று கண்டதை வாங்கி சாப்பிட்டால், ஃபுட் பாய்சன் தான் ஆகும். 


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?