நம்மில் சிலருக்கு அடிக்கடி பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி அடிக்கடி பசி எடுப்பதால் கண்ட உணவுகளை உட்கொள்ள நேர்ந்து, உடல் பருமனால் மிகுந்த அவஸ்தைப்பட நேரிடுகிறது. அடிக்கடி பசி ஏற்படுவதைத் தடுக்கவே முடியாதா என்று நீங்கள் கேட்கலாம்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?