சிறு நீரகம் கழுவுகளை வெளியேற்ற மட்டுமில்லை. ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும், விட்டமின் டி உற்பத்தி இங்குதான் நடைபெறுகிறது.

விட்டமின் சியுடன் சேர்ந்து ஆஸ்டியோஃபோரோஸிஸ் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது.

நமது உறுப்புகளில் மிக முக்கியமானதும் கூட. அது அதிக பாரத்தை தாங்குவதால் அதனை பாதுகாப்பதும் முக்கியம். உங்கள் சிறு நீரகத்தை பத்திரப்படுத்த முக்கியமான வழி எது தெரியுமா? தொடர்ந்து படியுங்கள்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?