கண் உலகத்தையும் மற்றவர்களின் எண்ணங்களையும் தெரிய வைக்கும் கேமரா. காண கண் கோடி வேண்டும் என்பதை விட இரு கண்களால் பார்க்க முடியாததே பல கோடாயிரம் விஷயங்கள் உண்டு. அத்தகைய கண்களில் வரும் முக்கியமான நோய்களைப் பற்றி தெரியுமா? அதிகபட்சம் மாலைக் கண் நோய் மற்றும் கேடராட்க் பற்றி தெரிந்திருப்பீர்கள். இன்னும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?