தூக்கம் வரமாட்டேங்குது என்று சொல்பவரா நீங்கள்? தூக்கமின்மை என்பது நாம் அனைவருமே இரவில் சிக்கித்தவிக்கும் ஒரு பிரச்சனை. புரண்டு புரண்டு மடிச்சு சுருங்கி எப்படி முயன்று படுத்தாலும் மணிக்கணக்கில் தூக்கம் வருவதில்லை. 


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?