ஆனால் பலருக்கும் புற்றுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் தெரியாது. ஆகவே தமிழ் போல்ட் ஸ்கை புற்றுநோயின் ஆரம்ப கால அறிகுறிகளைக் கொடுத்துள்ளது. அதைப் படித்து தெரிந்து கொண்டு, உஷாராகிக் கொள்ளுங்கள்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?